Regulamin

  1. Wypożyczalnia przyczep jest czynna od godziny 8:00 do 18:00.
  2. Minimalna kwota za wypożyczenie wynosi 1/2 ceny obowiązującej za pełną dobę (dla określonego typu przyczepy) i jest liczona w niedziele, wypożyczenie od 2 do 24h jest liczone jako pełna doba.
  3. Klient ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu, w szczególności ze stanem ogumienia i instalacji oświetleniowej, ponieważ fakt braku zastrzeżeń kwituje własnoręcznym podpisem na umowie wypożyczenia.
  4. Za powstałe szkody w czasie użytkowania przyczepy w całości odpowiada klient, za utracony lub zniszczony sprzęt klient płaci wg cen wolnorynkowych obowiązujących w dniu ściągnięcia należności.
  5. PRZYCZEPY NIE POSIADAJĄ UBEZPIECZENIA AUTO-CASCO !
  6. Wywiezienie przyczepy za granicę RP wymaga uzyskania zgody właściciela wypożyczalni.
  7. Nie zwrócenie lub zwrócenie w stanie uszkodzonym i nieregulowanie należności za uszkodzenia, względnie przekroczenie ustalonego w Umowie terminu bez powiadomienia Wypożyczalni, po 7 dniach zwłoki spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem sprzętu lub należności od klienta (łącznie z kosztami pośrednimi i sądowymi) ponosi wypożyczający.
  8. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji do wysokości wartości przyczepy lub odmówienia wypożyczenia bez podania przyczyny.

 

Wzór umowy wypożyczenia

hani-umowa-wypozyczenia

Projekt i wdrożenie